Informacja o zakupie węgla preferencyjnego dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 roku

4 stycznia, 2023 8:49 am Published by

Urząd Gminy w Księżpolu informuje o możliwości składania kolejnych wniosków na zakup węgla w 2023 roku. Koszt zakupu 1 tony węgla to kwota 1800 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2023r.w sprawie ilości paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w sezonie grzewczym 2022-2023 na jedno gospodarstwo będzie można kupić maksymalnie 3 tony.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej lub równej 1,5 tony, to ilość paliwa stałego zakupionego w ramach limitu w 2023 r. nie może przekroczyć 3 ton.

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Księżpol.

Aktualny wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, można także go pobrać w formie papierowej w tutejszym Urzędzie Gminy. Wszelkich szczegółowych informacji w niniejszym zakresie udzieli zainteresowanym odpowiedzialny pracownik Urzędu Gminy.

Wniosek o zakup – pobierz

Categorised in: Bez kategorii, Ważne

This post was written by admingks

Powstały napisy tzw. „witacze” w miejscowości Majdan Stary oraz Księżpol

5 grudnia, 2022 11:20 am Published by

Napisy tzw. „witacze” w miejscowości Majdan Stary oraz Księżpol powstały aby obiekty infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej tj. plac przy Gminnym ośrodku Kultury w Księżpolu oraz plac przy Wiejskim Domu Kultury w Majdanie Starym, które są obecnie użytkowane i zagospodarowane zostały wzbogacone o napisy 3D. Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol na zadanie otrzymało 100% dofinansowania z Samorządu Województwa Lubelskiego w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pt. „Poprawa infrastruktury turystycznej”. Przedmiotem realizacji operacji było zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż napisu 3D w miejscowości Księżpol i Majdan Stary przed budynkami Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu i Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie Starym. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest doposażenie szlaków turystycznych naszej gminy w infrastrukturę towarzyszącą. Usytuowanie napisów doskonale wpisuję się w zagospodarowanie przestrzeni placu przed budynkami oraz elementy małej infrastruktury turystycznej. Miejsce docelowe to obszar, gdzie projektowana infrastruktura jest przeznaczona dla turystyki kwalifikowanej występującej na terenie Ziemi Biłgorajskiej którymi są turystyka piesza czy rowerowa. Przez te miejscowości przebiegają trasy spacerowe i rowerowe oraz miejsca integracji społecznej jakimi są altanki. Walory wybranych miejsc sprawiają, że warto się zatrzymać na dłuższą chwilę a elementy małej infrastruktury uświetnią unikalność krajobrazu kulturowego. Mała infrastruktura turystyczna obejmować będzie zagospodarowanie miejsc odpoczynku na szlakach turystycznych. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i turystycznej, dającej możliwość budowania więzi społecznych, integracji lokalnej oraz bezpiecznego wypoczynku.

 

Categorised in: Bez kategorii, Ważne

This post was written by gok@ksiezpol.pl

ANKIETA – Strategia Rozwoju Gminy Księżpol na lata 2022-2030

1 sierpnia, 2022 2:53 pm Published by

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Księżpol na lata 2022-2030 zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszego formularza. Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem strategicznym szczebla lokalnego, który stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych- zarówno unijnych- takich jak Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, jak również krajowych.
Niniejszy formularz ma na celu nadanie priorytetów poszczególnym zadaniom jak również umożliwia zaproponowanie własnych pomysłów na inwestycje w jednostce samorządu terytorialnego.

LINK do formularza: https://forms.gle/zQrc5MC58MBNoMhr7

Uwagi do projektów oraz własne pomysły inwestycyjne dotyczące terenu gminy Księżpol można również zgłaszać do Urzędu Gminy Księżpol za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie na adres:  info@ksiezpol.pl w terminie do 12 sierpnia 2022 r

Categorised in: Ważne

This post was written by admingks

Komunikat w sprawie ograniczeń zużycia wody z sieci wodociągowej

1 lipca, 2022 12:08 pm Published by

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, okresem bezdeszczowym oraz wzrastającym zużyciem wody, apelujemy do mieszkańców gminy o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z sieci wodociągowej.

Prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie używania wody do podlewania trawników, ogrodów , mycia samochodów oraz napełniania przydomowych basenów.

Jednocześnie informujemy, że nadmierne zużycie wody powoduje znaczący spadek ciśnienia wody w wodociągu, co może spowodować pogorszenie jakości wody lub wystąpienie przerw w jej dostawie.

Ponadto przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz poboru wody z hydrantów do innych celów niż przeciwpożarowych.

Proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.

Categorised in: Ważne

This post was written by admingks

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW

17 czerwca, 2022 2:39 pm Published by

Szanowni Państwo,

Pięć gmin powiatu biłgorajskiego (Miasto Biłgoraj, Gmina Biłgoraj, Gmina Frampol, Gmina Księżpol i Gmina Tarnogród) powołało do życia Partnerstwo „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”. W ramach partnerstwa przygotowany zostanie dokument strategiczny istotny z punktu widzenia polityki rozwoju i polityki spójności, obejmujący wszystkie gminy Partnerstwa, a tym samym dający podstawy do ubiegania się gminom o środki zewnętrzne, w tym unijne w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Obecnie jesteśmy na etapie przeprowadzania diagnozy obszaru partnerstwa niezbędnej do opracowania strategii rozwoju tego partnerstwa.

To dobry moment, żeby poznać Państwa opinie o miejscu, w którym żyjecie – o jakości świadczonych usług publicznych i Państwa potrzebach jako mieszkańcach ziemi księżpolskiej.

Uzyskane odpowiedzi pozwolą nam lepiej zaplanować naszą wspólną przyszłość.

Poniżej znajduje się link do anonimowej ankiety. Jej wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 5 minut, a nam pozwoli lepiej zrozumieć Państwa potrzeby.

Link do ankiety będzie dostępny w dniach od 17 czerwca 2022 roku do 6 lipca 2022 roku.

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8veivpr0

 

W imieniu Rady Partnerstwa: Bartłomiej Świtała Z-ca Wójta

Categorised in: Bez kategorii, Ważne

This post was written by admingks

UROCZYSTY KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”

21 kwietnia, 2022 8:35 am Published by

Wójt Gminy Księżpol, Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu oraz Jan Kowal „Biłgorajczyk” zapraszają na

UROCZYSTY KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”

w ramach

JUBILEUSZU 80-LECIA RED. JANA KOWALA „BIŁGORAJCZYKA”

Uroczystość odbędzie się 6 maja 2022 r., na Stadionie Leśnym w Majdanie Starym /200 m od kościoła/.

PROGRAM

15.30 – rozpoczęcie, powitanie gości

15.45 – laudacja – prof. dr hab. Jan Mazur UMCS w Lublinie

16.00 – przemówienia na okoliczność jubileuszu

16.45 – muzyczne życzenia w wykonaniu Chóru Męskiego „Klucz” z Majdanu Starego

17.00 – Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Dodatkowe atrakcje: stoiska z regionalnymi potrawami i produktami, atrakcje dla dzieci.

Wstęp wolny!

 

Categorised in: Ważne

This post was written by gok@ksiezpol.pl

Wolne zestawy kolektorów i kotłów

17 marca, 2022 2:13 pm Published by

 

Wójt Gminy Księżpol zachęca do wzięcia udziału w projekcie „Poprawa warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, na który Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dostępne są instalacje:

  • 2 kolektorów słonecznych montowanych na budynku
  • 3 kolektorów słonecznych montowanych na budynku
  • 2 kolektorów słonecznych montowanych na gruncie
  • kotły na biomasę o mocy 25kW

Chęć udziału można zgłosić w Urzędzie Gminy Księżpol.

Categorised in: Bez kategorii, Ważne

This post was written by admingks

AKTUALIZACJA – Wysokość wpłat na fotowoltaikę, solary oraz kotły

14 marca, 2022 2:46 pm Published by

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Księżpol informuje, o wysokości wpłat od mieszkańców gminy w  związku z  realizacją projektu pn.: „Poprawa warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

Wysokość wpłat mieszkańców uzależniona jest od rodzaju instalacji oraz wielkości mocy instalacji.

FOTOWOLTAIKA:

Wielkość mocy instalacji Koszt
Instalacja o mocy 3,1 kW 8 046,14 zł
Instalacja o mocy 4,2 kW 9 351,86 zł

KOLEKTORY SŁONECZNE:

Wielkość instalacji Koszt
2 panele, instalowane na budynku 4 995,00 zł
3 panele, instalowane na budynku 5 997,00 zł
2 panele, instalowane na gruncie 6 998,00 zł

KOTŁY NA BIOMASĘ

Wielkość instalacji Koszt
Kotły o mocy 20 kW 9 799,00 zł
Kotły o mocy 25 kW 10 088,00 zł

 

Prosimy o jak najszybsze dokonywanie wpłat na wskazany poniżej nr konta bankowego do dnia 15.04.2022 r.

 

Nr konta do wpłat: nr 62 9614 0008 2001 0000 0101 0003

Odbiorca: Gmina Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol

tytułem (w zależności od rodzaju instalacji):

  • opłata – instalacja kolektorów słonecznych 2 panele na budynku lub 3 panele na budynku lub 2 panele na gruncie,
  • opłata – instalacja fotowoltaiczna 3,1 kW lub 4,2 kW
  • opłata – kocioł na biomasę 20 kW lub 25 kW

Categorised in: Bez kategorii, Ważne

This post was written by admingks

KOMUNIKAT

27 lutego, 2022 3:03 pm Published by

W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie na terenie Gminy Księżpol od 28 lutego 2022 r. w pięciu placówkach oświatowych prowadzone będą zbiórki następujących artykułów i produktów (rzeczy nowe):

– środki higieniczne (szampony, mydła, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, podpaski, pampersy, pasty i szczoteczki do zębów, chusteczki higieniczne i nawilżane);

– ręczniki kąpielowe;

– śpiwory, karimaty, koce;

– materace pojedyncze;

– żywność z długim terminem ważności: konserwy, makarony, kasze, kaszki, soczki i zupki dla dzieci, kawa, herbata, cukier, woda butelkowana;

– naczynia jednorazowe;

– worki na śmieci;

– apteczki pierwszej pomocy;

– czajniki elektryczne.

Artykuły można dostarczać od poniedziałku do piątku do szkół i przedszkola w godzinach 8.00 – 16.30 oraz we wrotki i czwartki do Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu w godz. 17.00 – 19.00.

Zbiórka prowadzona będzie do odwołania.

Zebrane artykuły będą przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy.

Categorised in: Ważne

This post was written by gok@ksiezpol.pl