Gmina Księżpol podpisała umowę na dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu z programu „Inwestycje w oświacie”

8 grudnia, 2023 9:19 am Published by

W dniu 6 listopada 2023 r. została podpisana z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowa na dofinansowanie ze środków budżetu państwa inwestycja pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu” w ramach realizacji programu inwestycyjnego pn. „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”.

W ramach realizacji zadania powstanie boisko piłkarskie o wymiarach pola gry 45m x 90m
i nawierzchni ze sztucznej trawy. Wykonane zostanie ogrodzenie, piłkochwyty i oświetlenie boiska. W ramach wyposażenia zostaną zamontowane profesjonalne bramki i wiaty. Zadanie inwestycyjne obejmuje również usunięcie kolizji sieci sanitarnych i  wodociągowych.

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji wynosi 500 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 3 409 109,00 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji został określony do dnia 31.12.2024r.

Dofinansowano ze środków  Budżetu Państwa, których dysponentem jest  Minister Edukacji i Nauki w ramach  Programu inwestycyjnego Inwestycje w oświacie wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”

Categorised in: fundusze_celowe

This post was written by admingks

Dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu

8 grudnia, 2023 9:15 am Published by

Gmina Księżpol podpisała umowę na dofinansowanie budowy  boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu z programu Sportowa Polska

W dniu 20 listopada 2023 r. została podpisana z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowa na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu” w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023.

W ramach realizacji zadania powstanie boisko piłkarskie o wymiarach pola gry 45m x 90m
i nawierzchni ze sztucznej trawy. Wykonane zostanie ogrodzenie, piłkochwyty i oświetlenie boiska. W ramach wyposażenia zostaną zamontowane profesjonalne bramki i wiaty.

Wysokość dofinansowania wynosi 1 689 600,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 3 379 600,00 zł. Termin wykonania zadania inwestycyjnego został określony do dnia
28. 02.2025 r.

Dofinansowano  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w  ramach Programu „ Sportowa Polska  – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2023”.

Categorised in: Bez kategorii, fundusze_celowe

This post was written by admingks

Aktywna tablica

1 grudnia, 2023 2:53 pm Published by

Gmina Księżpol wykorzystała całość wsparcia finansowego pozyskanego z rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

Gmina Księżpol zakończyła realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Dofinansowanie w wysokości 35.000,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 8.750,00 zł zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Rakówce.

Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów posiadających opinie o pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
Szkoła zakupiła podłogę interaktywną wraz z monitorem oraz programami multimedialnymi dla uczniów ze SPE.

Zakupione przez Szkołę Podstawową w Rakówce pomoce zostaną wykorzystane w procesie kształcenia z zastosowaniem nowoczesnych programów terapeutycznych oraz zapewnią uczniom wysoką jakość nauczania, adekwatną do ich indywidualnych potrzeb. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 43.750,00 zł.

 

Categorised in: Bez kategorii, fundusze_celowe

This post was written by admingks

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie z Rządowego programu „Aktywna tablica”

5 września, 2023 12:02 pm Published by

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 35.000,00 zł. Wkład własny finansowy Gminy wyniesie 8.750,00 zł, natomiast łączny koszt  realizacji zadania ma wynieść  43.750,00 zł.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  W  wyniku rozstrzygnięcia  Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie dla  Szkoły Podstawowej w Rakówce – w wysokości 35.000,00 zł.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych
i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

Categorised in: fundusze_celowe

This post was written by admingks

Sztuczne boisko piłkarskie -przy Szkole Podstawowej w Majdanie Starym

9 grudnia, 2022 10:01 am Published by

Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Majdanie Starym realizowane przez Gminę Księżpol dofinansowane  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRFF) w ramach Programu „ Sportowa Polska  -Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021” zostało ukończone i obiekt został przekazany do użytkowania.

Całkowita wartość inwestycji –3 031 653,50 zł

w tym dofinansowanie z budżetu państwa ze środków FRKF – 1 515 800,00 zł

Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Majdanie Starym miała na celu poprawienie stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej. Płyta boiska o wymiarach 66 m na 100 m wykonana została na  solidnej podbudowie, nawierzchnię boiska stanowi  trawa sztuczna produkowana metodą tkania. Jest to produkt niezwykle wytrzymały, odporny na intensywne użytkowanie oraz bardzo dobrze przepuszcza wodę. W ramach realizacji zadania powstało oświetlenie oraz zostały ustawione profesjonalne bramki oraz wiaty dla zawodników.   Boisko jest nowoczesnym obiektem sportowym, pierwszym tego typu w gminie Księżpol oraz w powiecie biłgorajskim.

Inwestycja została zrealizowana w 2022 r., prace budowlane zostały wykonane do końca września 2022 r.

Rzeczowe efekty inwestycji w postaci boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni  wykorzystane będą przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym  oraz przez lokalną społeczność.

Categorised in: fundusze_celowe

This post was written by admingks

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – przekazanie sprzętu

13 października, 2022 1:34 pm Published by

Dnia 6 października 2022 r. Wójt Gminy Księżpol  przekazał na własność
29 zestawów sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami zakupionymi przez Gminę Księżpol w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Sprzęt komputerowy z przeznaczeniem do nauki otrzymali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkali na terenie Gminy Księżpol.

W skład zestawu komputerowego wchodzi nowy laptop wraz z wgranym systemem operacyjnym, mysz bezprzewodowa, słuchawki nauszne z mikrofonem na pałąku, torba na laptopa oraz urządzenie przenośne Pendrive o pojemności 256 GB.

 

 

Categorised in: fundusze_celowe

This post was written by admingks

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania „Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022

4 października, 2022 12:30 pm Published by

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 34.920,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, 4 wnioski z terenu gminy Księżpol zostały  zakwalifikowane do przyznania dofinansowania,  tj.

– 1 wniosek złożony przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Księżpolu – kwota wsparcia finansowego z MEiN wynosi 9920,00 zł, kwota wkładu własnego wynosi 2480,00 zł

– 1 wniosek złożony przez Szkołę Podstawową im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym – kwota wsparcia finansowego z MEiN wynosi 5000,00 zł, kwota wkładu własnego wynosi 1250,00 zł

– 2 wnioski złożone przez Szkołę Podstawową im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korchowie Pierwszym – kwota wsparcia finansowego z MEiN wynosi 20000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 5000,00 zł.

Przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych, które mają za zadanie uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Categorised in: fundusze_celowe

This post was written by admingks

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe

29 kwietnia, 2022 3:24 pm Published by

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na realizację  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

 

W ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 Gmina Księżpol w 2022 r. otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 7 500,00zł, wkład własny finansowy Gminy wynosi 1 875,00 zł, natomiast łączny całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 9 375,00 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu  rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 kwietnia 2022r. wsparcie finansowe zostało przyznane dla:

  • Szkoły Podstawowej w Rakówce w kwocie 2.500,00 zł, przy wkładzie finansowym własnym w kwocie 625,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo;
  • Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym w kwocie 2.500,00 zł, przy wkładzie finansowym w kwocie 625,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo;
  • Szkoły  Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym w kwocie
    2.500,00zł, przy wkładzie finansowym w kwocie 625,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi realizację działań promujących czytelnictwo.

Categorised in: fundusze_celowe

This post was written by admingks

Gmina Księżpol podpisała umowę na przebudowę boiska piłkarskiego w Majdanie Starym

14 kwietnia, 2022 8:17 am Published by

W dniu 13 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Majdanie Starym”. Wykonawcą zadania jest Firma „Panorama obiekty sportowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie.

 

 

W ramach realizacji zadania powstanie boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy, wyposażenie boiska oraz oświetlenie. Wartość wykonania robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 2 998 346,40 zł brutto a termin ich wykonania został określony do 15 września 2022 r.

 

 

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 550 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Majdanie Starym”.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu „ Sportowa Polska -Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2021”

Categorised in: Bez kategorii, fundusze_celowe

This post was written by gok@ksiezpol.pl

W Majdanie Starym powstanie boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni

3 marca, 2022 2:32 pm Published by

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021  na realizację zadania inwestycyjnego „ Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Majdanie Starym”.

Wartość dofinansowania wynosi 1 550 000,00 zł, a całkowita wartość zadania 3 100 728,00 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni  boiska piłkarskiego  w zakresie wykonania  nawierzchni ze sztucznej trawy, wykonanie oświetlenia boiska oraz ustawienie bramek i wiat dla zawodników.   Realizacja zadania jest na etapie wyłonienia Wykonawcy. Zadanie zostanie wykonane w 2022 r.

 

Categorised in: fundusze_celowe

This post was written by admingks