Gmina Księżpol otrzymała wsparcie z Rządowego programu „Aktywna tablica”

5 września, 2023 12:02 pm Published by

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 35.000,00 zł. Wkład własny finansowy Gminy wyniesie 8.750,00 zł, natomiast łączny koszt  realizacji zadania ma wynieść  43.750,00 zł.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  W  wyniku rozstrzygnięcia  Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie dla  Szkoły Podstawowej w Rakówce – w wysokości 35.000,00 zł.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych
i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

Categorised in: fundusze_celowe

This post was written by admingks

Sztuczne boisko piłkarskie -przy Szkole Podstawowej w Majdanie Starym

9 grudnia, 2022 10:01 am Published by

Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Majdanie Starym realizowane przez Gminę Księżpol dofinansowane  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRFF) w ramach Programu „ Sportowa Polska  -Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021” zostało ukończone i obiekt został przekazany do użytkowania.

Całkowita wartość inwestycji –3 031 653,50 zł

w tym dofinansowanie z budżetu państwa ze środków FRKF – 1 515 800,00 zł

Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Majdanie Starym miała na celu poprawienie stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej. Płyta boiska o wymiarach 66 m na 100 m wykonana została na  solidnej podbudowie, nawierzchnię boiska stanowi  trawa sztuczna produkowana metodą tkania. Jest to produkt niezwykle wytrzymały, odporny na intensywne użytkowanie oraz bardzo dobrze przepuszcza wodę. W ramach realizacji zadania powstało oświetlenie oraz zostały ustawione profesjonalne bramki oraz wiaty dla zawodników.   Boisko jest nowoczesnym obiektem sportowym, pierwszym tego typu w gminie Księżpol oraz w powiecie biłgorajskim.

Inwestycja została zrealizowana w 2022 r., prace budowlane zostały wykonane do końca września 2022 r.

Rzeczowe efekty inwestycji w postaci boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni  wykorzystane będą przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym  oraz przez lokalną społeczność.

Categorised in: fundusze_celowe

This post was written by admingks

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – przekazanie sprzętu

13 października, 2022 1:34 pm Published by

Dnia 6 października 2022 r. Wójt Gminy Księżpol  przekazał na własność
29 zestawów sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami zakupionymi przez Gminę Księżpol w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Sprzęt komputerowy z przeznaczeniem do nauki otrzymali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkali na terenie Gminy Księżpol.

W skład zestawu komputerowego wchodzi nowy laptop wraz z wgranym systemem operacyjnym, mysz bezprzewodowa, słuchawki nauszne z mikrofonem na pałąku, torba na laptopa oraz urządzenie przenośne Pendrive o pojemności 256 GB.

 

 

Categorised in: fundusze_celowe

This post was written by admingks

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania „Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022

4 października, 2022 12:30 pm Published by

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 34.920,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, 4 wnioski z terenu gminy Księżpol zostały  zakwalifikowane do przyznania dofinansowania,  tj.

– 1 wniosek złożony przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Księżpolu – kwota wsparcia finansowego z MEiN wynosi 9920,00 zł, kwota wkładu własnego wynosi 2480,00 zł

– 1 wniosek złożony przez Szkołę Podstawową im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym – kwota wsparcia finansowego z MEiN wynosi 5000,00 zł, kwota wkładu własnego wynosi 1250,00 zł

– 2 wnioski złożone przez Szkołę Podstawową im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korchowie Pierwszym – kwota wsparcia finansowego z MEiN wynosi 20000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 5000,00 zł.

Przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych, które mają za zadanie uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Categorised in: fundusze_celowe

This post was written by admingks

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe

29 kwietnia, 2022 3:24 pm Published by

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na realizację  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

 

W ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 Gmina Księżpol w 2022 r. otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 7 500,00zł, wkład własny finansowy Gminy wynosi 1 875,00 zł, natomiast łączny całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 9 375,00 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu  rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 kwietnia 2022r. wsparcie finansowe zostało przyznane dla:

  • Szkoły Podstawowej w Rakówce w kwocie 2.500,00 zł, przy wkładzie finansowym własnym w kwocie 625,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo;
  • Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym w kwocie 2.500,00 zł, przy wkładzie finansowym w kwocie 625,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo;
  • Szkoły  Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym w kwocie
    2.500,00zł, przy wkładzie finansowym w kwocie 625,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi realizację działań promujących czytelnictwo.

Categorised in: fundusze_celowe

This post was written by admingks

Gmina Księżpol podpisała umowę na przebudowę boiska piłkarskiego w Majdanie Starym

14 kwietnia, 2022 8:17 am Published by

W dniu 13 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Majdanie Starym”. Wykonawcą zadania jest Firma „Panorama obiekty sportowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie.

 

 

W ramach realizacji zadania powstanie boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy, wyposażenie boiska oraz oświetlenie. Wartość wykonania robót budowlanych zgodnie z umową wynosi 2 998 346,40 zł brutto a termin ich wykonania został określony do 15 września 2022 r.

 

 

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 550 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Majdanie Starym”.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu „ Sportowa Polska -Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2021”

Categorised in: Bez kategorii, fundusze_celowe

This post was written by gok@ksiezpol.pl

W Majdanie Starym powstanie boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni

3 marca, 2022 2:32 pm Published by

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021  na realizację zadania inwestycyjnego „ Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Majdanie Starym”.

Wartość dofinansowania wynosi 1 550 000,00 zł, a całkowita wartość zadania 3 100 728,00 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni  boiska piłkarskiego  w zakresie wykonania  nawierzchni ze sztucznej trawy, wykonanie oświetlenia boiska oraz ustawienie bramek i wiat dla zawodników.   Realizacja zadania jest na etapie wyłonienia Wykonawcy. Zadanie zostanie wykonane w 2022 r.

 

Categorised in: fundusze_celowe

This post was written by admingks

Aktywna Tablica

27 grudnia, 2021 10:10 am Published by

Gmina Księżpol wykorzystała całość wsparcia finansowego pozyskanego z rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

Gmina Księżpol otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie  technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”
w wysokości 105.000,00 zł, przy wkładzie własnym gminy w wysokości 26.250,00 zł. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł zatem 131.250,00 zł.

Przekazane przez Wojewodę Lubelskiego środki finansowe wraz z 20 % wkładem własnym gminy trafiły do trzech szkół z Gminy Księżpol tj. do Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym w łącznej kwocie 43.750,00 zł, do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu w łącznej kwocie 43.750,00 zł oraz do Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym w łącznej kwocie 43.750,00 zł.

Wsparcie finansowe zostało w całości przeznaczone na zakup narzędzi do terapii, diagnozy i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów posiadających opinie o pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zakupione pomoce wesprą szkoły w procesie kształcenia z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych, a wykorzystanie na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do ich indywidualnych potrzeb.

 

 

Categorised in: fundusze_celowe

This post was written by admingks

„Laboratoria przyszłości”

15 grudnia, 2021 3:18 pm Published by

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu rządowego „Laboratoria przyszłości”

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe na lata 2021/2022 w łącznej kwocie 210 000,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wsparcie zostało udzielone bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach tego przedsięwzięcia Gmina Księżpol otrzymała środki na zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni robotycznych i technicznych, służących uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.

W wyniku rozstrzygnięcia Gminie Księżpol zostały przyznane środki finansowe dla:

Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym –    60 000,00 zł

– Szkoły Podstawowej w Rakówce –                                                          30 000,00 zł

– Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym –                                 60 000,00 zł

– Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu –                        60 000,00 zł

Categorised in: fundusze_celowe

This post was written by admingks

Wsparcie dla Gminy Księżpol z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

12 listopada, 2021 11:27 am Published by

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na realizację  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

W ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 Gmina Księżpol w 2021 r. otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 35.000,00zł, wkład własny finansowy Gminy wynosi 8.750,00 zł, natomiast łączny całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 43.750,00 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu  rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 02.11.2021r. wsparcie finansowe zostało przyznane dla:

– Publicznego Przedszkola Samorządowego w Markowiczach w kwocie 3.000,00 zł, przy wkładzie finansowym własnym w kwocie 750,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo;

– Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu w kwocie 12.000,00 zł, przy wkładzie finansowym własnym w kwocie 3.000,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo;

– Szkoły Podstawowej w Rakówce w kwocie 4.000,00 zł, przy wkładzie finansowym własnym w kwocie 1.000,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo;

– Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym w kwocie 4.000,00 zł, przy wkładzie finansowym w kwocie 1.000,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo;

– Szkoły  Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym w kwocie 12.000,00zł, przy wkładzie finansowym w kwocie 3.000,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz zakup elementów wyposażenia do biblioteki.

 

Categorised in: Bez kategorii, fundusze_celowe

This post was written by admingks