Delegacja z Ukrainy gościła w Księżpolu

W dniach 25 i 26 czerwca delegacja partnerów z Ukrainy odwiedziła gminę Księżpol w ramach roboczej wizyty programu PL-BY-UA 2014-2020.

Gmina Księżpol realizuje obecnie projekt dotyczący poprawy infrastruktury wodno-kanalizacynej, w tym budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stare Króle, Markowicze, Gliny, Cegielnia Markowicze oraz odcinka kanalizacji w miejscowości Księżpol ul. Biłgorajska. W ramach tego zadania nastąpi również rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Księżpolu. Całe zadanie jest finansowane w 90% z funduszy Unii Europejskiej w ramach transgranicznego programu „Polska – Białoruś – Ukraina”. Na realizację projektu w gminie Księżpol przeznaczono 1 727 537,66 euro.  Partnerem gminy Księżpol jest miasto Czerwonograd na Ukrainie, które w ramach wspólnego projektu modernizuje oczyszczalnię ścieków.

W ramach projektu były już robocze wizyty polskiej strony na Ukrainie, natomiast teraz przyszedł czas na wizytę strony ukraińskiej w Polsce.

Podczas pobytu goście z Ukrainy mogli zapoznać się z budową i działaniem oczyszczalni ścieków w Księżpolu oraz Sędziszowie. Była także wymiana doświadczeń oraz integracyjny spływ kajakami po rzece Tanew.