Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne, solary i kotły na biomasę

Wniosek Gminy Księżpol „Poprawa warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” znalazł się na liście ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Tym samym samorząd otrzymał dofinansowanie na realizację 212 szt. instalacji fotowoltaicznych, 50 szt. instalacji solarnych oraz 12 szt. kotłów na biomasę.

Wartość inwestycji ogółem wynosi 4 672 077 zł, a wnioskowane wsparcie to 2 074 552 zł.