Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Księżpolu za 2019 r.

 

1. Stan bibliotek publicznych.

 

Sieć biblioteczną na terenie gminy Księżpol tworzą następujące placówki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Księżpolu( 1 i ½ etatu), Filia Biblioteczna w Majdanie  Starym (1 etat), Filia Biblioteczna w  Rakówce   ( 1/2  etatu),  Filia Biblioteczna w Korchowie  (1/2   etatu)..

2. Sytuacja lokalowa bibliotek.

 

Wszystkie biblioteki mają dobre warunki lokalowe.

Gminna Biblioteka Publiczna w Księżpolu  zajmuje lokal o pow.60 m2

w budynku Urzędu Gminy( podjazd dla niepełnosprawnych). są to dwa pomieszczenia, w których jest wydzielony księgozbiór dla dzieci i młodzieży  jak też dorosłych  użytkowników.

Filia Biblioteczna w Majdanie Starym mieści się w budynku  Zespołu Szkół im. Zofii Krawieckiej. Powierzchnia biblioteki to 1 pomieszczenie ( 35 m2)  na I piętrze.

Biblioteka w Rakówce usytuowana jest w budynku Szkoły Podstawowej ( stara część) , zajmuje 1 pomieszczenie o pow. 54 m2.

Filia Biblioteczna w Korchowie zajmuje pomieszczenie w Domu Nauczyciela ( pow. 50 m2).

Wszystkie biblioteki mają osobne, dogodne dla użytkowników wejścia.

Dysponują nowymi meblami ( wykonano w ramach pozyskanych środków z MKiDN w 2009 roku).

W posiadaniu  i użytkowaniu bibliotek jest 5 komputerów, 5 drukarek, , 1 urządzenie wielofunkcyjne, 1 projektor.

Pod koniec roku 2019, z projektu „Kraszewski- komputery dla bibliotek” zakupiono:

4- komputery, 4 tablety, 4- Roboty edukacyjne, 1- urządzenie wielofunkcyjne.

Do korzystania z bibliotek i ich zasobów zachęca odpowiedni wystrój, funkcjonalność                   i przyjazna atmosfera.

Biblioteki dysponują tablicami wystawienniczymi, sztalugami.

Dla dzieci stworzono kąciki do wygodnego korzystania ze zbiorów jak też zabawy.

GBP w Księżpolu posiada stały kącik wystawienniczy, służący  do wykonywania różnego rodzaju wystaw m.in.  promujących lokalne talenty, twórców ludowych, prezentacji eksponatów kolekcjonerskich, wystaw okolicznościowych i prac po konkursowych.

 

 1. Zbiory biblioteczne.

 

Na dzień 31.12.2019 r. księgozbiór bibliotek wynosi razem : 25873  vol.

W roku 2019 biblioteki kupiły razem 754 vol. książek na sumę 12673,07 zł.

w tym: ze środków własnych – 502 vol. na sumę 8042,07 zł. , ze środków MKiDN- 252 vol. na sumę : 4 631,00 zł.

 

 

W m-cu lipcu zostało przeprowadzone skontrum w GBP w Księżpolu.

Struktura zakupionych książek:

– literatura piękna  dla dzieci  –       450

– literatura piękna dla dorosłych-    242

– literatura inna                            –    62

Razem:   754 vol.

 

Średnia cena książki    – 16,81 zł.

Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców  – 15,8

 

 

Ubyło w roku 2019 ogółem : 220 vol., w tym  w ramach selekcji –

Usunięte książki  to głównie książki zniszczone i zdezaktualizowane.

Struktura  całości zbiorów przedstawia się następująco:

– literatura piękna dla dzieci :        11039

– literatura piękna  dla dorosłych : 10527

– literatura inna  :                             4307

Razem  wielkość zbiorów na dzień 31.12.2018r. – 25873 vol.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej kupiono książek  dla dzieci.

Do najciekawszych tytułów kupionych w 2019 roku należą: „Krwawy las”- Jones G.,”Kołysanka z Auschwitz”, „Żydzi-opowieści niepoprawne politycznie”-ZychowiczP.,

„Rdza”,”Skaza”- Małecki J., Nobliści skandaliści”- Koper S. ,”Wojenne siostry”- Puścikowska A. ,”Wołyń zdradzony”- Zychowicz P. „Dzielenie łupów”- Waterfield R. , „Kobiety Holokaustu”- Waxman Z. , „Francuska opowieść”- Mirek K. ,”Poziom śmierci”- Child L., „Dziewczyny sprawiedliwe”-HerbichA., „Damy przeklęte”, „Damy ze skazą”, „Żelazne damy”- Janicki K. , „Księgi Jakubowe”, „Bieguni”, „Ostatnie historie”-      Tokarczuk O. , „Nóż”- Nesbo J. ,”Szczęście przy kominku”- GargaśG., „Koronkarka”-   Frantz L. , „Wojna i miłość”- Kaleta J.M. , „Marzycielka”, „Pisarka”,”Zagubiona”, „Uśmiech losu”-  Michalak K., Mróz R. – „Wyrok”, „Oskarżenie”, „Umorzenie”, „Rewizja” – autorstwa R. Mroza i wiele innych  także ciekawych pozycji.

 

Dla dzieci  kupiono książki bogato ilustrowane, często z dużymi literami (do samodzielnego

czytania) o walorach wychowawczych, edukacyjnych  i poznawczych.

 

 

 1. Czytelnictwo

 

W roku 2019 do bibliotek uczęszczało 830 czytelników.

 

Według grup wiekowych struktura czytelników przedstawia się następująco:

do lat 5- ciu                    –   21

od lat 6- 12                     – 375

od  lat 13- 15                  –   99

od lat 16 – 19                 –    47

od lat 20 – 24                 –    20

od lat 25 – 44                 –  158

od lat 45 – 60                 –    66

powyżej 60 – ciu           –     44

 

 

Czytelnicy według zajęcia:

 

dzieci                             21

młodzież               –      511

studenci                –        18

prac. umysłowi            104

robotnicy             –         22

inni zatrudnieni   –         26

emeryci               –         49

rolnicy                –          42

niezatrudnieni     –          37

 

Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców –  11,8

 

W roku 2019 czytelnicy wypożyczyli 15948 vol. książek.

Struktura wypożyczeń:

dla dzieci:               –      10651 vol.

dla dorosłych         –         4569 vol.

inne                        –           728 vol.

 

Na miejscu w bibliotekach udostępniono – 1022 vol.

Udzielono 220  kwerend

Odwiedziny w bibliotekach       –      5461

Odwiedziny w czytelni              –      4990

Internet                                       –        932

 

Analizując wyniki czytelnicze  należy stwierdzić, że dzieci i młodzież stanowią większość korzystających z bibliotek. Odsetek ten byłby większy jeżeli dzieci i młodzież miałaby ułatwiony dostęp do biblioteki, ale z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe ( zakaz samowolnego opuszczania szkoły przez dzieci).

Tam gdzie  biblioteki mieszczą się w szkołach dzieci i młodzież stanowią nawet ¾  ogółu czytelników.

Z kolei najwięcej dorosłych czytelników jest  w placówce gminnej.

Zainteresowania czytelnicze przedstawiają  się następująco:

dzieci najmłodsze- książeczki bogato ilustrowane o zwierzętach, bajeczki, książeczki- zabawki, książeczki dla dziewczynek oraz dla chłopców ( straż pożarna , samochody, dinozaury książeczki edukacyjne z dużymi literami ).

Starsze dzieci- książki przygodowe, o  zwierzętach , fantasy.

Młodzież szkolna i osoby do lat 30- współczesna  literatura polska, thrillery, literatura fantasy, kryminały i  inne.

Dorośli czytelnicy- literatura polska, obca , sensacyjna, historyczna, biografie..

Literatura naukowa cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem ze względu na powszechny dostęp do Internetu.

 

 1. Udział bibliotek w projektach.

 

Biblioteki  w roku 2019  wzięły  udział w  następujących  projektach :                                                          1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa MKiDN  – 4 631,00 zł. ( od wielu lat)

2„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”-  30 000 zł.

3.Orlen- Moje miejsce na ziemi – „Cyfrowe archiwum Gminy Księżpol”-  4 000,00 zł. –

 1. Działaj lokalnie „Altana integracyjna pod lasem( dotacja 6 000 zł. , wkład GBP-500 zł.).

 

W roku 2014 rozpoczęto elektroniczne opracowywanie zbiorów bibliotecznych w systemie MAK +.

Od IV kwartału 2019 roku biblioteki rozpoczęły kodowanie książek w systemie MAK+.

Od momentu rozpoczęcia opracowywania do końca roku 2019 opracowano następujące ilości zbiorów:

Księżpol             –    8318 vol.

Majdan Stary      –    5475vol.

Rakówka            –    4448 vol.

Korchów            –    4295 vol.

 

 

 

Praca oświatowa

 

Księżpol

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego ph „Najlepszy  czytelnik              roku  2018 „najlepsi czytelnicy otrzymali nagrody książkowe ( 15  dzieci).
 2. Ferie zimowe – jak w latach poprzednich podczas ferii w bibliotece , w godzinach 11.00- 14.00 -odbywały się zajęcia dla dzieci ( plastyczne, czytelnicze, gry planszowe itp.).
 3. Spotkanie kolędowe „Hej kolęda , kolęda” w remizie OSP w Korchowie Pierwszym- ( przygotowanie  i  dekoracja  sali   – styczeń) .
 4. Plansza ilustrująca życie i działalność   patronów roku 2019, –                          Walentynowicz,  G. H. Grudziński. S. Moniuszko –  ( styczeń).
 5. Spotkania z przedszkolakami w Publicznym Samorządowym Przedszkolu –   2 spotkania, wypożyczanie nowych książek przedszkolakom.
 6. Warsztaty plastyczne dla dzieci ( w każdy piątek tygodnia) – od stycznia do czerwca.
 7. Tydzień Bibliotek- ( 8 – 15 maja)- wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne, gminny konkurs czytelniczy „Radość czytania”.
 8. Wystawy- 7 – np. prace plastyczne Anny Szabat, kartki okolicznościowe

Grażyny Budek, prace plastyczne przedszkolaków z Markowicz , wystawy prac pokonkursowych dzieci, wykonanych podczas ferii oraz  warsztatów plastycznych.

 1. Wakacje w bibliotece– zajęcia dla dzieci odbywały się tylko  w ostatnim tygodniu sierpnia ze względu na przeprowadzaną inwentaryzację  księgozbioru biblioteki.
 2. Biblioteka włączyła się w akcję „Podaruj wiersz”-  Blicharz podarowała  swój autorski wiersz o bibliotece .
 3. Dożynki gminno- parafialne  w Zaniach-  dekoracja sceny oraz kącik dla dzieci  „Biblioteka na kocyku”.
 4. „Narodowe czytanie”- wystawa  literatury wybranej przez Prezydenta RP.
 5. Udział  czytelników GBP z  Księżpola  w zabawie  ludowej  zorganizowanej przez bibliotekę w Aleksandrowie ( wysyłanie odpowiednio  wypełnionych  kuponów).- dwoje dzieci nagrodzonych.
 6. Udział w konkursie powiatowym ph. „Pamięć przeszłości”-  nagroda dla

Anny i Pawła Pędziwiatr za pracę pt. „Placówki Marcina Tomaszewskiego w kontekście historycznym”.

 1. Udział w  powiatowym konkursie plastycznym  na plakat i hasło promujące bibliotekę oraz czytelnictwo  dzieci i młodzieży. ( 2 prace nagrodzone).
 2. Dzień Pluszowego Misia w bibliotece –  wystawa prac  plastycznych wykonanych  przez dzieci, zabawa , śpiew, czytanie bajek o misiach.

Dzieci otrzymały pluszowe misie ,  uszyte przez  Panie z Klubu Seniora „Jabłoń” z Księżpola.

 1. „ Księżpolskie Betlejem”- biblioteka włączyła się do tej szlachetnej akcji,   „Książka za jeden uśmiech”.( zbiórka na rzecz Marcina Dzido z Księżpola).

 

Oprócz wymienionych form pracy z czytelnikiem, biblioteka współpracuje ze szkołą, Klubem Seniora „Jabłoń „ w Księżpolu,  Gminnym Ośrodkiem Kultury w Księżpolu, Publicznym Samorządowym  Przedszkolem w Markowiczach.

 

 

 

 

 

 

Majdan Stary                             

 

Formy promocji książki oraz inne rodzaje działalności biblioteki zrealizowane w 2019 r.

Działania na rzecz promocji czytelnictwa , oraz spotkania integracyjne dzieci, młodzieży

i mieszkańców.

 

,, Biblioteka to skarbnica lekarstw duszy „

                                          Ozymandias  –    /  hasło w holu biblioteki /

 

,,Bałwanki ” zajęcia plastyczne z papieru

 

,,Zima , książka i Ja ” – ferie zimowe w bibliotece 2019

– Gang Słodziaków  – kredką malowane

– Maski  – zajęcia plastyczne z papieru

– zakładka do książki z filcu

– walentynki w bibliotece

– wiosenne kwiaty z bibuły

– dzień kulinarny – właściwości picia herbaty

– ,,Pamiętamy „- 77 lat powstania Armii Krajowej

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego / 21 luty /  –  Quiz dla dzieci

,,Kim byli żołnierze wyklęci ? ” – wystawa

Gminny Dzień Kobiet  – wspólne świętowanie

Światowy Dzień Poezji – głośne czytanie wierszy dzieciom 5 – 6 latki

,,Powrót bocianów ” -wystawa

 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci  –  wystawa

Wielkanocne ozdoby (szydełkowe kurki , pisanki ) – wystawa

Wielkanocne kolorowanki  – gazetka

,, Wiosenne ptaki ” – konkurs plastyczny , wycieczka do pobliskiego lasu

Maj

,, # BIBLIOTEKA ” – IX Tydzień Bibliotek 2019

– 10 faktów i 5 pieśni o Stanisławie Moniuszce które musisz znać.

– ,,Radość czytania 2019 ” – XVIII edycja gminnego konkursu czytelniczego

– Leczymy z czytelniczego lenistwa – wycieczki uczniów z nauczycielami

– ,,Dzień Polskiej Niezapominajki ” /15 maj /- imieniny patronki szkoły Zofii Krawieckiej

– quiz o Zofii Krawieckiej

– Kwiaty Polskie – wystawa obrazów

– Kapliczki i krzyże przydrożne powiatu biłgorajskiego – wystawa

 

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom /01-09 czerwiec /- wyjazd do Samorządowego Przedszkola w Markowiczach

Piknik z książką dla maluchów – parasolem przeciwsłonecznym jest okazała lipa rosnąca obok   biblioteki .

 

,, Wakacje z książką ” – gazetka

Pocztówki , widokówki – wystawa

 

Dożynki gminne 2019

– biblioteka na kocyku i inne atrakcje dla dzieci

ozdoba dekoracyjna – otwarcie altany integracyjnej w Borkach

korale dożynkowe – dożynki powiatowe Frampol

,,Narodowe czytanie 2019″

– Sachem – Henryka Sienkiewicza

– 8nowel na 8 czytanie – wystawa książek

5 latki w bibliotece – A. Frączek

Kultura ludowa powiatu biłgorajskiego

– świetlica opiekuńczo wychowawcza

– klasa VI D. Węglińska

Głośne czytanie wierszy o tematyce świątecznej – kl. I  H. Odrzywolska

kartki , pocztówki świąteczne – wystawa

Olga Tokarczuk – gazetka

Kiermasz książki używanej  – Księżpolskie Betlejem

 

Działalność Klubu Seniora za 2019r. :

Muzeum Wsi Polskiej – wycieczka

liście kukurydzy – pokaz florystyczny

recepta na wieczną młodość

kultura ludowa powiatu biłgorajskiego

– język gwarowy

– strój biłgorajski

– twórczość ludowa

– kuchnia / wspólne pieczenie krupiaka biłgorajskiego /

– obrzędy

igielniki , poduszki na igły – warsztaty szycia

odsłonięcie pomnika i tablicy pamiątkowej Stary Lipowiec – złożenie wiązanki upamiętniającej

Wieczór wspomnień o Zofii Krawieckiej -/ połączony z pokazem jak zrobić wiązankę na cmentarz /

kotyliony – zajęcia plastyczne

Ojczyzno ma…- wieczornica współudział ze szkołą

– wiersz pt. Życzenia dla Polski

andrzejki seniorów

– skąd się wywodzi andrzejkowa tradycja

– znaczenie imion

biblioteka pachnąca piernikami

tworzenie ozdób świątecznych – kiermasz

najpiękniejszy stroik świąteczny – udział w konkursie / II miejsce /

Siostra Anastazja – życie pełne smaku – historia przeplatana przepisami

 

 

 

Korchów Pierwszy

Lekcje biblioteczne

Klasa ,,0’’- ,,Wprowadzenie i zapoznanie z księgozbiorem bibliotecznym najmłodszych    uczniów z klasy ,,0 ‘’

– założenie kart czytelniczych

– zasady zachowania w bibliotece

– regulamin biblioteki

Klasa ,,I-III” – ,, Dlaczego warto czytać książki”.
Klasa ,,I-III”- ,,Czytamy wiersze Jana Brzechwy”.
Klasa ,,III”- Czytamy wiersze Jana Brzechwy -,,Przyjście wiosny”.

Lekcje biblioteczne są jedną z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie biblioteki. Uczniowie rozwijali zainteresowania czytelnicze. Pogłębili wiedzę na temat życia i twórczości autorów książek dla dzieci
i młodzieży. Zapoznali się z księgozbiorem podręcznym biblioteki, poznali i utrwalili zasady korzystania ze słowników, encyklopedii i Internetu.

 

KONKURSY:

 1. Klas 0-III.Konkurs plastyczny „Bezpieczne ferie zimowe- 2019”.

2.Kl. I-III Konkurs czytelniczy „Magiczny świat wierszy Jana Brzechwy”

3.Konkurs dla kl. ,,0-VIII’’-,, Pisanka  wielkanocna”.

 1. Konkurs czytelniczy „Radość czytania 2019”XVIII edycja

Konkurs był przeprowadzany na etapie szkolnym i z pośród uczestników
2 osoby reprezentuje  szkołę na etapie gminnym. Uczennica klasy 5 Daria Sołtys ze Szkoły Podstawowej w Korchowie zajęła pierwsze miejsce w konkursie gminnym czytając fragment   książki – ,,Słup soli’’, i reprezentowała nasze biblioteki i gminę na konkursie powiatowym w Biłgoraju.

 1. Kl. ,,0-VIII’’ -Konkurs plastyczny ,,Plakat i hasło promujące czytelnictwo wśród dzieci
  i młodzieży”.
  Książka to portal do innego świata – to hasło zgłoszone do Konkursu Plakat i hasło promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Podsumowanie Konkursu
  i wręczenie nagród nastąpiło 14 listopada 2019 r. w czytelni MiPBP
  Klasy I – III Szkoła Podstawowa

Wyróżnienie  –Tomek Kołodziej kl. II SP w Korchowie Pierwszym

6.Kl.I-III Konkurs czytelniczo-plastyczny: ,,MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

 1. Kl. IV-VIII Konkurs plastyczny ,, Wrzesień 1939r.-oczami dziecka”.

W kategoria I- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:
II miejsce zajął Tomasz Kołodziej z klasy VI SP w Korchowie Pierwszym

 1. Konkurs dla kl. ,,0-VIII’’-na ,,KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

AKCJE:

1.Europejski dzień języków.-przy współpracy ze SP w Korchowie (apel w szkole promocja książki i biblioteki)

2.Zbiórka zabawek dla dzieci z oddziału onkologicznego w Lublinie.

3.Zbiórka  zabawek  w okresie poprzedzającym  święta Bożego Narodzenia dla małych pacjentów z Uniwersyteckiego  Szpitala  Dziecięcego.

4.Udział w raz  z paniami z Klubu Seniora w Korchowie działającym przy bibliotece
w kiermaszu Świątecznym „Księżpolskie Betlejem”,  połączony z akcją charytatywną na rzecz Marcina Dzido z Księżpola.

Akcje  charytatywne i społeczne uczą nas dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak  my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby
i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!
5. Akcja społeczna „Podaruj wiersz”.
Zbigniew Herbert pisał listy do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób które cenił. Ten gest pisarza stał się dla inspiracją do powstania akcji „Podaruj wiersz”. Według pomysłodawców, organizatorów, akcja ma budować sieć międzyludzkich relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie…

17.09.2019 powstał ,,Klub seniora” w Korchowie

Seniorzy już nie chcą siedzieć w domu i ograniczać się tylko do opieki nad wnukami.
Oni chcą być aktywni .Jeżdżą na wycieczki – Muzeum Wsi Lubelsiej w Lublinie, Majdanek
A przede wszystkim panie seniorki chcą się spotykać i  rozmawiać spędzać czas w swoim gronie i miłej atmosferze.
(Od października cotygodniowe spotkania z Paniami z Klubu Seniora)

 

Upowszechnianie czytelnictwa;

Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami:

-rozmowy o ciekawych książkach,

-kierowanie lekturą bardziej zaawansowanych,

-otaczanie opieką uczniów stroniących od książki,

-konkursy, wystawy,

– lekcje biblioteczne,

– prezentacja nowości wydawniczych,

– pomoc w wyborze lektury,

– pomoc w wyszukiwaniu informacji (stanowisko komputerowe z dostępem
do Internetu)

Głośne czytanie dzieciom :

– rozbudzanie ciekawości świata,

– dalsze budowanie bogatego języka,

– rozwijanie wyobraźni,

– ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania,

– pogłębianie więzi między rodzicami i dzieckiem,

– uczenie myślenia i wartości moralnych,

– wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód,

– wyrabianie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,

– przygotowanie do wymagań, jakie stawia nauka w szkole.

 

Odwiedziny dzieci w bibliotece – cotygodniowe spotkania ,wycieczki.

Filia Biblioteczna organizując różne prace kulturalno-oświatowe współpraca ze szkołą .

Pomoc przy realizacji imprez i wydarzeń organizow

 

Rakówka

 

 

   Lekcje biblioteczne

Klasa ,,0”    – ,,Mama czyta dzieciom”.- mamy promują czytelnictwo wśród dzieci.

Klasa ,,I-III”- ,,Biblioteka jako centrum informacji”.

Klasa ,,I-III” – ,, Dlaczego warto czytać książki”.
Klasa ,,I”- ,,Czytamy wiersze Jana Brzechwy”.
Klasa ,,III”- Czytamy wiersze Jana Brzechwy -,,Przyjście wiosny”.
Klasa ,,III”- Opowiadamy o zwyczajach wielkanocnych.
Klasa ,,III” -Zwiastuny wiosny na podstawie przeczytanych wierszy.
Klasa ,,III”- ,,Bądź eko na wiosnę’’.- Jak segregować  śmieci.
Klasa ,,IV -V” – Jak wytrzymać w szkole i nie zwariować. Dlaczego warto walczyć
o zintegrowaną klasę.
Klasa ,,V” – ,,Wyszukiwanie informacji na określony temat z księgozbioru podręcznego”.
Klasa ,,VI” – Małgorzata Musierowicz – ,,Opium w rosole”. – czytamy wybrany fragment.

Klasa ,,VI” – ,,Słownik niezawodna pomoc ortograficzna.”

Klasa ,,V” – ,,Słownik niezawodna pomoc ortograficzna.”

Klasa ,,VI” – ,, Książka mój przyjaciel”.- promowanie czytelnictwa w dniu kobiet.

Klasa ,,VII”- Patroni roku 2019- ( Anna Walentynowicz)

Klasa ,,VI” – ,, Książka mój przyjaciel”.- Promowanie czytelnictwa.

Klasa ,,VI”- Patroni roku 2019 ( Stanisław Moniuszko)

Wprowadzenie i zapoznanie z zasadami jakie obowiązują w bibliotece najmłodszych czytelników (4-5 latki )

Klasa ,,0”- ,,Pierwsze kroki do biblioteki”- Zapoznanie z regulaminem biblioteki .
Klasa ,,VIII”- Pracujemy ze słownikami języka polskiego i słownikami frazeologicznymi.

Klasa ,,VI”- Życie i twórczość Bolesława Prusa.

Klasa ,,IV – VIII”- ,,Przepisz podaruj wiersz ‘’-ogólno polska akcja zapoznanie uczniów
z przebiegiem akcji ,czytanie poezji.

Lekcje biblioteczne są jedną z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie biblioteki. Uczniowie rozwijali zainteresowania czytelnicze. Pogłębili wiedzę na temat życia i twórczości autorów książek dla dzieci
i młodzieży. Zapoznali się z księgozbiorem podręcznym biblioteki, poznali i utrwalili zasady korzystania ze słowników, encyklopedii i Internetu.

 

KONKURSY:

 1. Kl.0-III – Konkurs plastyczny „Bezpieczne ferie zimowe- 2019”.

2.Kl. I-III – Konkurs czytelniczy „Magiczny świat wierszy Jana Brzechwy”

 1. Kl. ,,0-VIII’’-Konkurs plastyczny,, Pisanka wielkanocna”.
 2. Kl. IV-VIII – Konkurs czytelniczy „Radość czytania 2019”XVIII edycja
  (na etapie szkolnym i z pośród uczestników 2 osoby reprezentuje szkołę na etapie gminnym)
 3. Kl. ,,0-VIII’’Konkurs plastyczny ,,Plakat i hasło promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży”.

  Książka to portal do innego świata – to hasło zgłoszone do Konkursu Plakat i hasło promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Podsumowanie Konkursu
  i wręczenie nagród nastąpiło 14 listopada 2019 r. w czytelni MiPBP. Forma plakatu oceniana była w kategorii technik plastycznych oraz projektów graficznych
  z wykorzystaniem techniki komputerowej.

Klasy I – III  Szkoła Podstawowa

Nagroda – Magdalena Nizio kl. II SP w Rakówce

Klasy IV – VI  Szkoła Podstawowa

III miejsce – Alicja Potocka kl. IV SP w Rakówce

Wyróżnienie – Julia Nizio kl. IV SP w Rakówce

6.Kl.I-III Konkurs czytelniczo-plastyczny: ,,MÓJ PRZYJACIEL  MIŚ”

 1. Kl. IV-VIII Konkurs plastyczny ,, Wrzesień 1939r.-oczami dziecka”.

AKCJE:

1.Narodowe czytanie

12 września w Rakówce  na placu przed budynkiem szkoły  odbyło się ,,Narodowe czytanie”, zostały przeczytane fragmenty następujących nowel Dobra pani – Elizy Orzeszkowej, Dym – Marii Konopnickiej, Katarynka – Bolesława Prusa.
Czytał Pan Jarosław  Piskorski Wójta Gminy Księżpol, dyrektor Szkoły Podstawowej  Pani Elżbieta Droździel , dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Księżpolu Pani Natalia Kyc, uczniowie, nauczyciele, rodzice , bibliotekarze. Podczas wydarzenia przypomniano także sylwetki autorów oraz genezę akcji Narodowe Czytanie.

Na zakończenie odśpiewano hymn szkoły.

Akcja narodowe czytanie- niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości Wybrane utwory reprezentują różne epoki i style – od romantyzmu po dwudziestolecie międzywojenne – „ale łączy je to, co najważniejsze: są na trwałe wpisane w historię polskiej literatury”.

2.Zbiórka zabawek dla dzieci z oddziału onkologicznego w Lublinie.-Współpraca z KGW w Przymiarkach i Klubem Seniora w Rakówce.

3.Zbiórka  zabawek  w okresie poprzedzającym  święta Bożego Narodzenia dla małych pacjentów z Uniwersyteckiego  Szpitala  Dziecięcego.

4.Udział wraz  z paniami z Klubu Seniora w Rakówce działającym przy bibliotece
w kiermaszu Świątecznym „Księżpolskie Betlejem”,  połączony z akcją charytatywną
na rzecz Marcina Dzido z Księżpola.

Akcje  charytatywne i społeczne uczą nas dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak  my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby
i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!
5. Akcja społeczna „Podaruj wiersz”.
Zbigniew Herbert pisał listy do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób które cenił. Ten gest pisarza stał się dla inspiracją do powstania akcji „Podaruj wiersz”. Według pomysłodawców, organizatorów, akcja ma budować sieć międzyludzkich relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie…

19.09.2019 powstał ,,Klub seniora” w Rakówce

Seniorzy już nie chcą siedzieć w domu i ograniczać się tylko do opieki nad wnukami.
Oni chcą być aktywni .Jeżdżą  na wycieczki – Muzeum Wsi Lubelsiej w Lublinie, Majdanek, ostatki integracyjne w Zaniach . A przede wszystkim panie seniorki chcą się spotykać i  rozmawiać spędzać czas w swoim gronie i miłej atmosferze.

(Od października cotygodniowe spotkania z Paniami  z Klubu Seniora)

Upowszechnianie czytelnictwa;

Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami:

-rozmowy o ciekawych książkach,

-kierowanie lekturą bardziej zaawansowanych,

-otaczanie opieką uczniów stroniących od książki,

-konkursy, wystawy,

– lekcje biblioteczne,

– prezentacja nowości wydawniczych,

– pomoc w wyborze lektury,

– pomoc w wyszukiwaniu informacji (stanowisko komputerowe z dostępem
do Internetu)

–  warsztaty plastyczne w bibliotece dla dzieci (wycinanie ,klejenie, rysowanie, malowanie, modelowanie ,wyszywanie)

Głośne czytanie dzieciom :

– rozbudzanie ciekawości świata,

– dalsze budowanie bogatego języka,

– rozwijanie wyobraźni,

– ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania,

– pogłębianie więzi między rodzicami i dzieckiem,

– uczenie myślenia i wartości moralnych,

– wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód,

– wyrabianie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,

– przygotowanie do wymagań, jakie stawia nauka w szkole.

 

Odwiedziny dzieci w bibliotece –  cotygodniowe spotkania ,wycieczki.

Filia Biblioteczna organizując różne prace kulturalno-oświatowe współpraca ze szkołą .

Pomoc przy realizacji imprez i wydarzeń organizowanych przez GOK .