Kolejna pula 35 laptopów zakupionych w ramach projektu Zdalna Szkoła+ trafiła do szkół w Gminie Księżpol

W ramach drugiej edycji programu grantowego Zdalna Szkoła+, Gmina Księżpol otrzymała grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości 74 991 zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej. W ramach przyznanych środków zakupiono 35 laptopów z oprogramowaniem Windows 10 i wyposażeniem, które obejmowało słuchawki nauszne, mysz, oraz torbę przeznaczoną do bezpiecznego przenoszenia sprzętu. Sprzęt został przekazany do szkół podstawowych z terenu Gminy Księżpol tj. do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu, Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym oraz do Szkoły Podstawowej w Rakówce. W nowym roku szkolnym sprzęt zostanie przekazany najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych oraz nauczycielom, w sytuacji konieczności realizacji zdalnego nauczania. Projekt finansowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Księżpol ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

SONY DSC

W obecnym roku z pozyskanych środków finansowych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektów grantowych „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła+” i „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Księżpol” oraz wygranych w konkursie #OSEWyzwanie, organizowanego przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej do szkół podstawowych z Gminy Księżpol trafiło 120 komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem.

SONY DSC