Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym informuje, że Wójt Gminy przedstawił Radzie Raport o stanie Gminy Księżpol za 2020 rok. Raport dostępny jest na stronie  internetowej Urzędu Gminy oraz BIP adres: http://www.bip.ksiezpol.pl

Sesja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Księżpol planowana jest na dzień 22 czerwca 2021 roku na godz. 15:30.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Księżpol. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na sesji Rady Gminy, składa do Przewodniczącego pisemne zgłoszenie, najpóźniej w przeddzień sesji, tj. do dnia 21 czerwca 2021 roku, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zapraszam mieszkańców do debaty.

Do pobrania: Karta zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Księżpol za 2020 rok

 

Przewodniczący Rady

(-) Henryk Marczak

 

 

 

Każdy z mieszkańców, który spełnił warunek zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Gminy i zamierza wziąć udział w dyskusji na raportem o stanie gminy na sesji obowiązany jest w związku z epidemią COVID -19 zaopatrzyć się w środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) oraz zachować tzw. dystans społeczny.