Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Borki

Zadanie zostało współfinansowane w ramach umowy o udzielenie dotacji celowej na budowę/modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na podstawie uchwały Nr CXXV/2708/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego.
Całkowity koszt realizacji zadania – 279 259,23 zł
Koszt kwalifikowany – 257 271,41 zł
Wartość dofinansowania – 100 000,00 zł

W ramach zadania wykonano:

 1. długość przebudowanego odcinak drogi – 480 m;
 2. szerokość jezdni – 3 m;
 3. mijanki – 3 szt.;
 4. konstrukcja drogi:
  • wykonanie nowego nasypu z gruntu;
  • warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm;
  • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 12 cm;
  • nawierzchnia z płyt żelbetowych drogowych pełnych;
  • utwardzenie poboczy materiałem kamiennym 0/31,5 mm