Otwarcie altany w Borkach

W sobotę (31 sierpnia) w Borkch uroczyście otwarto altanę, która powstała dzięki dofinansowaniu z programu Działaj Lokalnie oraz wsparciu Wójta Gminy Księżpol i Gminnej Biblioteki Publicznej w Księżpolu.

Altana integracyjna pod lasem jest przestronna i przytulna, a swoim stylem nawiązuje do otoczenia. Stanęła ona w Borkach, małej wsi w gminie Księżpol. Wszystko dzięki ogromnemu społecznemu zaangażowaniu wielu osób, a także pozyskanym środkom z programu Działaj Lokalnie. W ostatnim dniu sierpnia dokonano jej uroczystego otwarcia.

Altana wybudowana została dzięki współfinansowaniu ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Otrzymana dotacja wyniosła 6 tys. zł. Własny wkład finansowy to 500 zł. Pozostałe koszty to pomoc ze strony przychylnych władz gminy Księżpol wójta Jarosława Piskorskiego i jego zastępcy Bartłomieja Świtały oraz tzw. „czyn społeczny” mieszkańców wsi Borki.

W ramach projektu pod nazwą „Altana integracyjna pod lasem” zakupiono i w „czynie społecznym” postawiono altanę o wymiarach 5 m x 4 m. Została ona wyposażona w stolik i drewniane ławki. Na zewnątrz mieszkańcy zagospodarowali teren, przygotowując pod ognisko palenisko wraz z grillem, dookoła którego ustawiono ławki. Ułożona została też alejka z kostki brukowej, a obok ustawiono dwie tablice informacyjne. W budowę i przygotowanie placu zaangażowani byli nie tylko dorośli mieszkańcy, ale też młodzież, a nawet dzieci.

Uroczyste otwarcie altany poprzedził rajd rowerowy, któremu przewodził wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski. W bezpieczny sposób wszyscy uczestnicy dojechali nad zalew Biszcza-Żary. Przybyłych gości powitał Zbigniew Pyczko wójt gminy Biszcza. Opowiedział on zgromadzonym o walorach turystycznych swojej gminy oraz o dalszych planach jej rozwoju. Następnie cała grupa udała się drogami leśnymi i polnymi do altany w Borkach. Na miejscu na zmęczonych, ale szczęśliwych uczestników rajdu czekała pieczona kiełbaska i ziemniaki przygotowane przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Borkach. Nie zabrakło też ciekawych opowieści, których autorami byli: wieloletnia nauczycielka i pasjonatka historii pani Halina Sarzyńska oraz przewodnik PTTK Dariusz Pyzio. W rajdzie uczestniczył także prezes PTTK Oddział w Biłgoraju Marian Kurzyna.

Sołtys Borek Małgorzata Pędziwiatr w imieniu swoim i mieszkańców składała szczególne podziękowania wójtowi gminy Księżpol Jarosławowi Piskorskiemu oraz jego zastępcy Bartłomiejowi Świtale. Dziękowała za wsparcie inicjatywy oraz za pomoc na każdym etapie jej realizacji.

Mieszkańcy Borek serdecznie dziękują także wszystkim darczyńcom i sponsorom:

Zakładowi Mięsnemu Wasąg z Hedwiżyna,

Zakładowi Rzeźniczo-Masarskiemu Roman Dubiel z Nowej Wsi koło Narola

Masarni Nieścior i Spółce Q100

Piekarni „Łazobna” Czesław Kiszczak z Biszczy

Piekarni „Kapka” z Tarnogrodu

Centrum Turystyki Wiejskiej „Alicja” Alicja Czarna z Glin

Rozlewni wina „AMBRA”

Tadeuszowi Gałce właścicielowi Firmy Ogrodzenia Betonowe z Księżpola

Beacie Piskorskiej