Działanie 3.9 Udział w targach i misjach

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.9 Udział w targach i misjach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

Dodano: Więcej

Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję  IX sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – […]

Dodano: Więcej

Piknik Rodzinny w Rakówce

8 czerwca Szkoła Podstawowa w Rakówce zorganizowała Piknik Rodzinny. Na scenie  zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Rakówce, którzy tańczyli, śpiewali, recytowali wiersze nie tylko po polsku, ale także w […]

Dodano: Więcej

Podziękowanie

Obraz Mikołaja Wołoszyna, ucznia Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym, trafił na aukcję charytatywną i stał się początkiem niezwykłej historii. 5 czerwca w siedzibie Urzędu Gminy wójt Jarosław Piskorski dziękował Mikołajowi […]

Dodano: Więcej