Podsumowanie budowy drogi w Zawadce

27 listopada 2021 r.  podsumowano budowę oraz poświęcono drogę i chodnik w Zawadce. To już drugi etap inwestycji, w trakcie którego powstało prawie dwa kilometry nowej nawierzchni oraz chodnik dla pieszych.

W ubiegłym roku na odcinku prawie jednego kilometra zrealizowano pierwszą część budowy.

W bieżącym roku powstała dalsza część drogi, w sumie zbudowano 1 978 metrów nowej nawierzchni wraz z chodnikiem. Prace kosztowały prawie 2 mln zł, z czego połowa pochodziła z budżetu gminy, a pozostałe środki pozyskano z dofinansowań.