Prace nad budową kanalizacji w toku

W bieżącym roku przybędzie kilka kilometrów sieci kanalizacyjnej w gminie Księżpol. Trwa właśnie realizacja projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Majdan Nowy i Majdan Stary”. Prace, które zostały wstrzymane ze względu na warunki pogodowe, ruszą w terenie wraz z wiosną. Samorząd przeznaczył na realizację tego zadania prawie 7 mln zł.

Gmina Księżpol rozpoczęła przygotowywania do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan Nowy i Majdan Stary w ubiegłym roku, kiedy sporządzono dokumentację projektową i ogłoszono przetarg na to zadanie. Najlepsza okazała się oferta firmy Usługowy Zakład WOD-KAN-GAZ z Przeworska, która zaproponowała cenę 6 539 073,60 zł brutto. Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej w technologii grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z wbudowaniem przydomowych przepompowni cieków.

Prace w terenie ruszyły jesienią, a cała inwestycja ma być ukończona już w październiku 2024 roku. Kanalizacja powstanie w całej miejscowości Majdan Nowy i w części Majdanu Starego. Samorząd jeszcze w tym roku planuje rozpocząć dalszą część budowy kanalizacji w Majdanie Starym i ma na to przeznaczone 4 mln zł z funduszu Polski Ład.

Gmina Księżpol jest już wyposażona w system kanalizacji ściekowej grawitacyjnej, odprowadzającej nieczystości płynne do oczyszczalni ścieków typu SBR zlokalizowanej w Księżpolu.

Z kolei miejscowość Płusy oraz część Korchowa Pierwszego posiada system kanalizacji ściekowej ciśnieniowej. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Płusach, o takiej samej technologii oczyszczania jak w Księżpolu.