Spotkanie u Partnera ukraińskiego

W dniach 12 i 13 grudnia 2019 r. w Czerwonogradzie odbyło się spotkanie ukraińsko-polskiego zespołu zarządzającego realizacją transgranicznego projektu realizowanego w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina.

Głównymi produktami projektu będzie budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stare Króle, Markowicze, Gliny, Cegielnia Markowicze oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Księżpol a po stronie Partnera ukraińskiego modernizacja oczyszczalni w Czerwonogradzie.

Głównym tematem spotkania była ocena dotychczasowych działań projektowych, kontrola wykonanych prac budowlanych przy modernizacji oczyszczalni w Czerwonogradzie, oraz zagadnienia związane z finansowaniem i rozliczeniem już wykonanych prac.