Tymczasowa organizacja ruchu na drogach w Gminie Księżpol

Przedsiębiorstwo Drogowa – Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy , informuje iż z dniem 08.03.2023 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego w ramach zadania „Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L w Gminie Księzpol”

Poniżej załączniki do pobrania:

  1. Pismo PDM S.A Dębica
  2. PTOR – Kulasze
  3. PTOR – Majdan Stary
  4. PTOR – Księżpol ul. Nadrzeczna
  5. PTOR – Rakówka
  6. PTOR – Stare Króle
  7. PTOR – Zawadka