Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

500 tysięcy złotych trafi do Gminy Księżpol z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje w Korchowie Pierwszym.

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y). Dotacje można przeznaczyć m.in. na budowę dróg, chodników, kanalizacji sanitarnej, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych czy świetlic.

11 czerwca br. ogłoszono wyniki naboru. Z powiatu biłgorajskiego wsparcie otrzymały dwie gminy – Księżpol i Obsza. 500 tys. zł trafi do gminy Księżpol, na warte 600 tys. zł zadania. Chodzi budowę chodnika w miejscowości Korchów Pierwszy, termomodernizacja budynku świetlicy i remizy OSP w Korchowie Pierwszym wraz z wymianą pokrycia dachowego i drzwi garażowych oraz zagospodarowanie placu przed remizą wraz z drogą dojazdową i budowa altany integracyjnej.