Konserwacja i renowacja obiektów sakralnych w p.w. Św. App. Piotra i Pawła w Majdanie Starym

17 kwietnia, 2024 3:29 pm Published by

Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja z dnia 20.05.2024

Aktualizacja z dnia 05.06.2024

Categorised in: zamowienia

This post was written by admingks

Renowacja stacji Drogi Krzyżowej w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża świętego w Księżpolu

20 lutego, 2024 5:35 pm Published by

SWZ

Załącznik Nr 1 do SWZ – Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 do SWZ – Oświadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp

Załącznik Nr 3 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania

Załącznik Nr 4 do SWZ – Oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp

Załącznik Nr 5 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy

Załącznik Nr 6 do SWZ-Wzór wykazu robot budowlanych

Załącznik Nr 7 do SWZ – Projekt umowy

Załącznik Nr 8 do SWZ – Wzór oświadczenia, o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 9 do SWZ – Dokumentacja techniczna i przedmiary robót

 

Aktualizacja z dnia 20.03.2024

Zapytania i odpowiedzi

Zmiana treści SWZ

Załącznik Nr 7 do SWZ – Poprawiony projekt umowy

 

Aktualizacja z dnia 27.03.2024

Informacja z otwarcia ofert

 

Aktualizacja z dnia 10.04.2024

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Categorised in: zamowienia

This post was written by admingks

Modernizacja budynku kościoła p.w. Św. App. Piotra i Pawła w Majdanie Starym

6 lutego, 2024 1:41 pm Published by

SWZ

Załącznik Nr 1 do SWZ – Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 do SWZ – Oświadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp

Załącznik Nr 3 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania

Załącznik Nr 4 do SWZ – Oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp

Załącznik Nr 5 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy

Załącznik Nr 6 do SWZ-Wzór wykazu robot budowlanych

Załącznik Nr 7 do SWZ- Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 8 do SWZ – Projekt umowy

Załącznik Nr 9 do SWZ – Wzór oświadczenia, o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitalowej

Załącznik Nr 10 do SWZ – Dokumentacja techniczna i przedmiary robót cz. 1

Załącznik Nr 10 do SWZ – Dokumentacja techniczna i przedmiary robót cz. 2

 

Aktualizacja z dnia 08.03.2024

Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja z dnia 11.03.2024

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Categorised in: zamowienia

This post was written by admingks

Modernizacja budynku Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz dzwonnicy w Księżpolu

6 lutego, 2024 12:51 pm Published by

SWZ

Załącznik Nr 1 do SWZ – Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 do SWZ – Oświadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp

Załącznik Nr 3 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania

Załącznik Nr 4 do SWZ – Oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp

Załącznik Nr 5 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia skladane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy

Załącznik Nr 6 do SWZ-Wzór wykazu robot budowlanych

Załącznik Nr 7 do SWZ- Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 8 do SWZ – Projekt umowy

Załącznik Nr 9 do SWZ – Wzór oświadczenia, o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 10 do SWZ – Dokumentacja techniczna i przedmiary robót

 

 

Aktualizacja z dnia 08.03.2024

Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja z dnia 11.03.2024

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Categorised in: zamowienia

This post was written by admingks

Modernizacja budynku kościoła p.w. Św. App. Piotra i Pawła w Majdanie Starym

11 stycznia, 2024 12:51 pm Published by

SWZ

Załącznik Nr 1 do SWZ – Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 do SWZ – Oświadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp

Załącznik Nr 3 do SWZ – Zobowiazanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zadania

Załącznik Nr 4 do SWZ – Oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp

Załącznik Nr 5 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia skladane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy

Załącznik Nr 6 do SWZ-Wzór wykazu robot budowlanych

Załącznik Nr 7 do SWZ- Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 8 do SWZ – Projekt umowy

Załącznik Nr 9 do SWZ – Dokumentacja techniczna i przedmiary robót cz. 1

Załącznik Nr 9 do SWZ – Dokumentacja techniczna i przedmiary robót cz. 2

 

Aktualizacja 26.01.2024

Informacja z otwarcia ofert

 

Aktualizacja 05.02.2024

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Categorised in: zamowienia

This post was written by admingks

Modernizacja budynku Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz dzwonnicy w Księżpolu

9 stycznia, 2024 1:34 pm Published by

SWZ

Załącznik Nr 1 do SWZ – Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2 do SWZ – Oświadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp

Załącznik Nr 3 do SWZ – Zobowiazanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zadania

Załącznik Nr 4 do SWZ – Oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp

Załącznik Nr 5 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia skladane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy

Załącznik Nr 6 do SWZ-Wzór wykazu robot budowlanych

Załącznik Nr 7 do SWZ- Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 8 do SWZ – Projekt umowy

Załącznik Nr 9 do SWZ – Dokumentacja techniczna i przedmiary robót cz. 1

Załącznik Nr 9 do SWZ – Dokumentacja techniczna i przedmiary robót cz. 2

Załącznik Nr 9 do SWZ – Dokumentacja techniczna i przedmiary robót cz. 3

 

Aktualizacja 24.01.2024

Informacja z otwarcia ofert

 

Aktualizacja 31.01.2024

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

Aktualizacja 05.02.2024

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Categorised in: zamowienia

This post was written by gok@ksiezpol.pl