Umowy z wykonawcami podpisane

Projekt na rozbudowę oczyszczalni oraz budowę kanalizacji w Księżpolu wchodzi w kulminacyjną fazę. Zostały już podpisane umowy z wykonawcami, a prace ruszą wkrótce. We wtorek 9 lipca zostały podpisane umowy […]

Dodano: Więcej

Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję  XI sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – […]

Dodano: Więcej

Nabór deklaracji na instalacje OZE

Wójt Gminy Księżpol zaprasza Wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych deklaracji dotyczących dofinansowania instalacji OZE (instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne, kotły na biomasę). Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania […]

Dodano: Więcej

Gmina Księżpol przyjazna pszczołom

Gmina Księżpol przystąpiła do Programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, który inspiruje lokalne społeczności do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół w Polsce poprzez sadzenie kwiatów bogatych w […]

Dodano: Więcej

Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję  X sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – […]

Dodano: Więcej